U okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija – CEEPUS III, otvoren je novi krug za dostavu aplikacija pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreža, za zimski semestar akademske 2017/2018 godine, a aplikacije je moguće podnijeti do 15. juna.

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža za kratkoročne (Short Term Student) ili semestralne (Student) mobilnosti, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem onlajn sistema: www.ceepus.info.

Nakon registracije i otvaranja „Mobility“ profila, potrebno je popuniti onlajn aplikaciju, te dobiti saglasnost lokalnog koordintora na matičnoj instituciji, koji aplikaciju šalje državnom CEEPUS koordinatoru (NCO BiH).

Konačne stipendije odobrava NCO zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Informacije o mrežama koje imaju status „Ready for Mobility“, tj. mrežama koje će biti aktivne u 2017/2018 godini i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu, kao i „Umbrella“ mrežama (koje formalno imaju pravo učešća, ali im još uvijek nisu dodijeljeni stipendijski mjeseci) dostupne su putem linkova:

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx

https://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

Neke partnerske zemlje nude opciju prijave i određenog broja „Freemover-a“ za zimski semestar, sa početkom apliciranja od 1. jula ove godine.

„Freemover“ kategorija je kreirana za pojedince čiji fakultet/odsjek nije partner u nekoj od aktivnih CEEPUS III mreža, ali je članica odgovarajućeg univerziteta (u BiH to su svi javni univerziteti).

Zemlje koje nude određeni broj „Freemover“ stipendija za zimski semestar ove godine su: Mađarska, Hrvatska i Slovačka.

Uslov za apliciranje za „Freemover“ stipendiju je posjedovanje dva dokumenta, koje je potrebno priložiti u onlajn aplikaciju: dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) i pismo o prihvatanju (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher).

Obrasci potrebnih dokumenata se mogu preuzeti i na www.ceepus.info, nakon registracije.

Dodatne informacije dostupne su putem kontakta:

NCO BiH, Branka Avdibegović, imejl: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba, tel: +387 33 492 607, te na internet stranici www.ceepus.info.

Izvor: Univerzitet u Istočnom Sarajevu