U 2014. godini oko 900.000 osoba je dobilo državljanstvo u zemljama članicama Evropske unije (EU), prenosi Anadolu Agency (AA).

Prema podacima Eurostata, tokom 2014. godine približno 890.000 osoba dobilo je državljanstvo neke od zemalja EU-a.

To je manje u odnosu na 2013. godinu kada je državljanstvo u zemljama članicama EU-a dobilo 981.000 osoba.

Od 2009. godine više od pet miliona osoba je dobilo državljanstvo neke od država članica EU-a.

Od ukupnog broja osoba koje su 2014. godine dobile državljanstvo u zemljama EU-a, njih 89 posto bili su državljani trećih zemalja.

U EU, koja broji 28 zemalja članicama, živi ukupno oko 508 miliona stanovnika.