Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na jučerašnjoj 37. sjednici, nije usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojim se predviđa ograničenje iznosa otpremnina za odlazak u penziju zaposlenih u institucijama BiH.

Ovaj zakonski prijedlog nije dobio većinu glasova poslanika iz Republike Srpske.

Predloženim zakonom, čiji je predlagač poslanik SBB-a Damir Arnaut, maksimalna otpremnina trebalo je da bude ograničena na 9.960 KM umjesto dosadašnjih skoro 30.000 KM, dok je minimalni iznos otpremnine trebalo da ostane i dalje 4.980 KM.

Poslanici su u prvom čitanju usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH kojim se provode odluke Ustavnog suda BiH i uvode naknade za prevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život za sudije i tužioce, te određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH, utvrđene Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Istovremeno se ujednačavaju naknade za regres, koje se sada definišu na istovjetan način u institucijama BiH.

Ovaj zakonski prijedlog usvojen je u drugom krugu glasanja, jer u prvom nije bilo većine poslanika iz Republike Srpske.

U drugom čitanju nije usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH usvojen je u drugom čitanju, kojim se pojednostavljuju i ubrzavaju procedure registracije nevladinih udruženja, čime se građanima olakšava pravo na udruživanje i njihovo aktivnije učešće u društvu.

Radi unapređenja sistema prevencije borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa prijedlozima Manival tima BiH, dopunama ovog zakona poboljšava se transparentnost rada udruženja i fondacija.

Usvojen je u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi BiH kojim su precizirane i jasnije definisane pojedine odredbe u skladu sa zahtjevima i potrebama prakse, te ugrađeni određeni amandmani, čime se obezbjeđuje dosljednija i kvalitetnija primjena ovog zakona.

Usvojen je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu.

Poslanici su usvojili Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o praćenju realizacije preporuka revizije učinka. Skoro 50 odsto preporuka je nerealizovano ili je u početnoj fazi realizacije, 45 odsto djelimično provedeno, a osam odsto u potpunosti, čime su otklonjeni nedostaci uočeni u izvještajima revizora.

Primljeni su k znanju Informacija o direktnim stranim investicijama u BiH u 2015. i Izvještaj o aktivnostima Agencije za unapređenje stranih investicija na promociji direktnih stranih investicija u BiH u 2015. godini.

Direktna strana ulaganja u 2015. godini iznosila 473 miliona KM, što je manje nego u 2014. kada su strane investicije iznosile 740 miliona

Primljeni su k znanju Informacija o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, izvještaji o realizaciji mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za 2015 koje su bile obaveze institucija BiH, entiteta, Brčko distrikta i kantona, te Izvještaj o napretku u provođenju Akcionog plana za realizaciju Reformske agende za nivo Savjeta ministara BiH.

Primljena je k znanju Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na 30. juni ove godine koja je iznosila oko 11,9 milijardi KM i smanjena je za 19,55 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.

U toku sjednice je sa dnevnog reda je skinut Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH za 2015. godinu, jer je VSTS obavijestio Predstavnički dom da njegovi predstavnici danas nisu u mogućnosti da prisustvuju sjednici.

Davanjem saglasnosti za ratifikaciju niza sporazuma okončana je 37. sjednica Predstavničkog doma, a naredna je najavljena za 30. novembar.