Zahvaljujemo se članovima Facebook stranice Liga Sarajevskih Srba na starim fotografijam, koje smo preuzeli.

Ovo je vještačko jezero, na slici u pozadini je brdo Grdonj, a na druge dvije su brda iznad Radave i sela Mrkojevići.

Jezero Kaševu3

Jezero na Koševu1