Nekoliko aktivista, koji su sproveli i akciju pošumljavanja parka Gavrilo Princip, pokrenulo je akciju spašavanja jezera u neposrednoj blizini Spasovdanske ulice.

Ukratko o jezeru

spasimo jezero
Iako ga mnogi smatraju za običnu baru, to je ipak jezero i tu griješe mnogi! Napravila ga je bivša JNA za potrebe uzgoja šarana, ali se jezero uklopilo u sredinu i dugim nizom godina preobrazilo u nevjerovatan rezervat raznih biljnih i životinjskih vrsta. Potencijal i važnost ovog jezera je ogroman! Od životinjskih vrsta imamo: divlje patke, autohtone vrste kornjača, bjelouške, raznih vrsta žaba, zatim razne vrste guštera a postoji i mogućnost da je preživjelo i nekoliko primjeraka šarana. Naravno šaran se idealno uklapa i opstaje u jezeru ali na žalost neodgovorni pojedinci su ga lovili na razne nedozvoljene načine i pitanje je da li ga ima još, mada postoji šansa. Jezero ima konstantan priliv i odliv vode, a urađena analiza vode je potvrdila da se radi o čistoj, skoro pitkoj vodi. Skoro pitkoj, jer pojedinci bacaju otpatke u jezero i time ga zagađuju i uništavaju. U razgovoru sa mnogim istomišljenicima, došli smo na ideju da spasimo jezero i napravimo prirodni rezervat i park, koji bi krasio naš grad, a ujedno pomogao mnogima da uvide sve ljepote i čari prirode i eko-sistema. U razgovoru sa načelnikom opštine Istočno Novo Sarajevo, na čijoj teritoriji se nalazi jezero, dobili smo pohvale za ideju i uvjeravanja da će ono biti spašeno, uređeno i pretvoreno u park. Naravno cilj je da se ono ogradi, očisti, da se zasade sadnice raznog drveća i cvijeća, te da se u dogovoru sa nekim od ZOO centara nabavi nekoliko labudova, te urede staze i klupe okolo!

Navedeno je na facebook stranici  “Spasimo jezero”.

Mislite li da vrijedi?

Podržite nas i posjetite našu facebook stranicu ispod.

Izvor: facebook spasimojezero