Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 24.05.2017. je promovisano 25 novih doktora nauka, a za počasnog doktora nauka Univerziteta proglašen je profesor Milomir Ninković, ugledni svjetski hirurg koji je započeo karijeru na ovom univerzitetu.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić rekao je na svečanosti, održanoj povodom Dana ovog univerizeta, da svi mogu biti ponosni na uspjehe koje je Univerzitet ostvario tokom proteklih 25 godina rada.

Grujić  je podsjetio da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu smješten u 10 gradova, odnosno da ovome univerzitetu gravitira 35 opština iz Republike Srpske.

Grujić je napomenuo da je prije 25 godina na univerzitetu počeo rad sa vrlo skromnim kadrovskim i materijalnim mogućnostima, a danas nastavu izvodi 841 profesor i asistent, odnosno 75 odsto nastave izvode vlastiti kadrovi.

Prema njegovim riječima, svi fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu opremljeni su najsavremenijom istraživačkom i opremom za izvođenje nastavnog procesa, što daje mogućnosti za dalje unapređenje rada.

Grujić je istakao da je na ovom univerzitetu formirano više naučnoistraživačkih centara, čiji je zadatak jačanje fundamentalnih i primjenjenih istraživanja, transfer znanja i inovacije u realnom sektoru.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu je podsjetio da se u proteklih 25 godina vodilo računa o unapređenju studentskog standarda, te da su izgrađeni novi studentski domovi i renovirani postojeći na Palama, u Foči i Trebinju.

„U ovome sektoru moramo i dalje nastaviti svoje aktivnosti i nastojati zajedno sa Vladom Republike Srpske da bude obezbijeđeno poboljšanje studentskog standarda u Zvorniku, Lukavici, Bijeljini i Doboju. Očekuje se da će Vlada Republike Srpske o tome voditi brigu i da će obezbijediti sredstva za rješavanje ovog pitanja, kao i drugih finansijskih potreba ovoga univerziteta“, istakao je Grujić na svečanosti u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta.

Evropska rektorska konferencija akreditovala je Univerzitet u Istočnom Sarajevu 2003. godine, a 2012. godine kao prvi javni univerzitet u BiH akreditovan je i od domaće Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova.

Grujić je naveo da je za uspjeh u organizaciji naučnoistraživačkog rada dobijen još jedan sertifikat koji je dodijelila Evropska komisija.

Do sada su na 15 fakulteta i dvije akademije ovog univerziteta diplomirala 10.772 studenta, magistarske radove je odbranilo 815 studenata i 319 studenata je doktoriralo.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za proteklih 25 godina studirali su studenti iz svih bivših republika SFR Jugoslavije, a najviše iz Republike Srpske i FBiH, te Srbije i Crne Gore.

U školskoj 2016/2017. godini na ovom univerzitetu studira oko 15.000 studenata, koji su upisani na 47 studijskih programa prvog, 47 programa drugog i šest studijskih programa trećeg ciklusa, te ukupno 196 studenata koji su prijavili doktorske disertacije prema Zakonu o univerzitetu.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić prisustvovali su svečanosti, održanoj povodom Dana univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Svečanosti su prisustvovali i pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Radmila Pejić, načelnici opština u sastavu grada, predstavnici javnog i kulturnog života, prorektori, dekani, studenti i brojni gosti.