Нове канте за отпатке у Спасовданској улици
Управа општине Источно Ново Сарајево се константо труди да побољша комуналну инфраструктуру на нашим улицама, са главним циљем да наше улице буду чисте без отпада како у урбаном тако и у руралном дијелу општине. Имали смо низ пројеката до сада који доприносе остварењу тог циља, као што су: набавка 80 контејнера, ограђивање контејнера и ниша, изградња платформи и ниша за контејнере, набавка новог камиона за одвоз отпада, акције чишћења урбаног и руралног дијала општине, израда плана управљања чврстим отпадом на територији општине Источно Ново Сарајево, стална улагања у наше комунално предузеће и помоћ нашем предузећу, све ове активности су настављење и у 2015 години, а наставиће се и даље.
Са тим у вези општина је у мјесецу јуну аплицирала за средства „Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС“ гдје је нашој општини одобрен пројекат у укупном износу од 6.000,00 КМ.
Од тога Фонд суфинансира са износом од 4.000,00 КМ, а општина је обезбједила износ од 2.000,00 КМ. Аплицирано је са пројектом „Очистимо наше улице“ који подразумјева набавку 25 канти за отпад у Спасовданској улици и парку „Гаврило Принцип“ и измјену постојећих канти, постављање знакова упозорења за грађане, као и поправак постојећих канти које су замјењене и постављање истих у друге улице у општини. У склопу И Фазе пројекта „Оцистимо насе улице“ је постављено 25 улицних канти за отпад у Спасовданској улици и парку „Гаврило Принцип“. Након тога це бити постојеће, замјењене канте оправљење и постављене у друге улице. Задња фаза пројекта предвиђа постављање табли упозорења за грађане да чувају животну средину и не бацају отпатке. Овим се систем организованог прикупљања отпада даље проширује и унапређује.