Neke od fotografija sa aktuelnih gradilišta u našem gradu.

Blok 2 Spasovdanska

 

Blok 4 Hilandarska

Blok 3 Hilandarska

Blok 4 Hilandarska

Dobrinja 4

Blok 5 Hilandarska