BANJALUKA, Akumulirani gubitak “Nestro Petrola“ na kraju prošle godine iznosio je skoro 11 miliona KM, dok su kratkoročne obaveze preduzeća premašile vrijednost njegove obrtne imovine za 35,5 miliona KM, objelodanili su revizori.

Nezavisna revizorska kuća KPMG dala je mišljenje sa rezervom lancu benzinskih pumpi „Nestro Petrol“, koji je od države kupila ruska kompanija Njeftegazinkora kao osnovna zamjerka navedeno je postojanje indicija da bi fer vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme mogla biti značajno različita od njihove knjigovodstvene vrijednosti koja iznosi 60,7 miliona KM.

„U skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u RS, kad se fer vrijednost revalorizovane imovine znatno razlikuje od njene knjigovodstvene vrijednosti potrebna je daljnja revalorizacija. Takva procjena nije napravljena. Efekti ovog odstupanja od zakonskog okvira  finansijskog izvještavanja u RS na finansijske izvještaje nisu utvrđeni“, navodi se u izvještaju.

Osim ovog, revizori su skrenuli pažnju na akumulirani gubitak preduzeća koji je na kraju 2016. iznosio 10,9 miliona i kratkoročne obaveze koje su za 35 miliona KM premašile obrtnu imovinu.

„Ovi uslovi ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti u mogućnost društva da nastavi poslovati bez podrške matičnog društva. Matično društvo „Nejftegazinkor“ iz Moskve je 27. januara 2017. godine dostavilo Pismo podrške društvu u kojem se obavezalo da pruži svu neophodnu finansijsku podršku za narednih 12 mjeseci kako bi preduzeće nastavilo sa svojim redovnim poslovanjem“, ističe se u izvještaju.

Naveli su i da „Nestro Petrol“ ima obavezu prema povezanom društvu „Optima Grupa“ od 55,9 miliona KM te da  rukovodstvo razmatra način otplate ove obaveze najvećim dijelom iz vlastitih izvora finansiranja.

Revizori su upozorili i da „Nestro Petrol“ ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Naveli su da, iako rukovodstvo preduzeća smatra da posjeduju dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.

Izvor: Capital.ba