Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo pokreće inicijativu “I ti učestvuješ” s ciljem većeg uključivanja svih stanovnika opštine u kreiranje budžeta ove lokalne zajednice.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić pozvao je građane da daju svoje prijedloge.

“U cilju kvalitetnog planiranja raspodjele budžetskih sredstava za 2022. godinu i planiranja realizacije projekata koji su neophodni u našoj lokalnoj zajednici, od danas pokrećemo inicijativu “I ti odlučuješ”, kroz koju želimo čuti vaše prijedloge i sugestije za buduće radove u našoj opštini.
Rasvjeta, kanalizacija, uređenje i/ili sanacija saobraćajnica, ozelenjavanje, izgradnja igrališta, parkova, postavljanje mobilijara, ili drugi konkretni projekti koji mogu doprinijeti kvalitetu života u naselju u kojem živite su dobrodošli i rado ćemo ih čuti”, navodi Katić.

Konkretne prijedloge, koji sadrže detaljne podatke o ideji, lokaciji i neophodnim koracijama možete dostaviti na Protokol opštine, putem pošte ili na adresu elektronske pošte info@opstinains.net najkasnije do 8. oktobra 2021. godine do 15 časova.