19677_hit_fGrad Istočno Sarajevo raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda  za obavljanje zdravstvenih usluga sistematskog pregleda za radnike Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo. Sistematski pregled trebalo bi da obavi 43 radnika Teritorijalne vatrogasne jedinice, i to 16 radnika sa područja Lukavice (Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo), 13 radnika na području opštine Pale i 14 radnika Teritorijalne vatrogasne jedinice grada  Istočno Sarajevo – Sokolac.

Da bi učestvovao u proceduri javne nabavke, ponuđač mora da bude registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

U svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova, ponuđač mora da dostavi ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i popunjen obrazac za cijenu ponude – usluge.

Rok za dostavljanje ponuda je 27.04.2016. godine do 10:30 časova, na adresu: Grad Istočno Sarajevo, ul. Stefana Nemanje 14, 71 123 Istočno Novo Sarajevo.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo

Više detalja i potrebne obrasce zainteresovani pružaoci zdravstvenih usluga mogu pronaći na stranici Grada.