Nakon završetka kompletnog izbornog procesa i zvanične objave podataka od strane CIK BiH pripala nam je čast da prvi porazgovaramo sa novoizabranim, prvim čovjekom opštine Istočna Ilidža Marinkom Božovićem. Božović je na prethodnim izborima „zamijenio“ poslaničku poziciju u NS RS za načelničko mjesto u ovoj opštini, a u razgovoru sa nama osvrnuo se na Lokalne izbore 2016. i predstavio svoje planove za naredne četiri godine.

Kako i koliko ste zadovoljni rezultatima proteklih izbora?

Božović: Kada je Srpska demokratska stranka i ja kao kandidat za načelnika u opštini Istočna Ilidža u pitanju, moram biti zadovoljan, jer smo ostvarili rezultat vrijedan svakog pomena. Otprilike smo na nivou planiranih rezultata i ciljeva koje smo postavili prije izbora.

Koliko je bilo teško osvojiti poziciju načelnika opštine?

Božović: Svaka kampanja u kojoj sam ja do sada učestvovao, a bilo ih je mnogo, je teška, a sigurno ova u kojoj sam bio kandidat za načelnika mi je bila jedna od najtežih. Rekao bih da je ovo jedna od najprljavijih kampanja koju smo doživjeli u Republici Srpskoj. U ovom lokalnom izbornom procesu korišćena su razna sredstva koja do sada nisu bila praksa, bar kada je u pitanju vođenje kampanje za lokalne izbore.

Da li očekujete ubrzo formiranje i konstituisanje Skupštine opštine i skupštinskih tijela i da li kao kadar SDS-a očekujte skupštinsku većinu u ovoj opštini?

Božović: Imajući u vidu da SDS sa svojim koalicionim partnerima ima dovoljan broj odborničkih mandata, a uzimajući u obzir činjenicu da od ranije imamo potpisane koalicione sporazume na nivou opštine, nema nikakvih prepreka da se u Istočnoj Ilidži u predviđenom roku formira skupštinska većina zajedno sa svim skupštinskim tijelima. Cilj nam je da što prije da krenemo u realizaciju onoga što je u predizbornoj kampanji obećano i postavljeno pred menadžment ove opštine. Naravno, želimo da opravdamo povjerenje koje nam je dato u ovom četverogodišnjem mandatu. Mislim da će tijela biti konstituisana i prije zakonski predviđenog roka. Napomenuću da ćemo razgovarati i sa ostalim političkim partijama i pojednincima sa kojima nemamo koalicione sporazume i pružiti im šansu da učestvuju u donošenju odluka pa možda budu dio skupštinske većine.

Kako komentarišete izborni rezultat SDS-a na prethodnim izborima?

Božović: SDS je u odnosu na prethodne Lokalne izbore 2012.godine. ostvario oko 13 000 glasova manje kada je čitava Republika Srpska u pitanju. Moram reći da nisam zadovoljan rezultatom, bez obzira na uslove u kojima je SDS egzistirala u posljednje dvije godine. Ipak, do sada neviđena haranga koja je vođena i bila okrenuta prema SDS-u, značajno je uticala na to da imamo takav izborni rezultat kakav imamo. Imajući u vidu da su ovo bili lokalni izbori, mi smo se u izbornoj kampanji bavili lokalnim zajednicama, razvojem lokalnih zajednica, pitanjima životne egzistencije građana, međutim dominantna tema u ovom izbornom procesu je bila diktirana od strane SNSD-a putem RTRS-a koja je u fokusu imala referendum, odnosno odluke Ustavnog suda BiH i to je nažalost značajno uticalo na izborni rezultat.

Kakvi su Vaši planovi i čemu ćete posebno posvetiti pažnju kada je opština Istočna Ilidža u pitanju?

Božović: Mislim da ono što menadžment opštine Istočna Ilidža u naredne četiri godine treba da radi treba biti sistematizovano i podijeljeno u četiri segmenta, odnosno četiri stuba koje ja kao načelnik prepoznajem. Kada ovo kažem četiri stuba mislim na Javnu upravu, Ekonomski razvoj, Društveni i socijalni razvoj i Prirodne resurse i zaštitu životne sredine. Svaki od ova četiri stuba ćemo razraditi na specifična poglavlja. Ta poglavlja ćemo dalje razraditi i predstaviti građanima u cilju unapređenja usluga koje jedna lokalna zajednica pruža svojim stanovnicima.

U okviru stuba Javne uprave bavićemo se odgovornom opštinskom administracijom, nevladinim sektorom, bezbijednosti i sigurnosti građana, reagovanjem u kriznim situacijama, medijima, međusobnim odnosima različitih struktura vlasti, uključenosti građana u kreiranje programa i politika opštine i sl.

Zatim u okviru stuba Ekonomskog razvoja bavićemo se infrastrukturom i komunikacijama, poljoprivredom i promocijom primarnog privrednog razvoja, razvojem preduzetništva, unapređenjem turizma, očuvanjem postojećih radnih mijesta i stvaranjem novih, industrijskim sektorom i zonom, sektorom pružanja usluga, preobukama radnika, itd.

Treći stub je Društveni i socijalni razvoj opštine, a to su pružanje javnih usluga, školstvo,aktivna borba protiv siromaštva, unapređenje u oblasti sporta, rekreacija,unapređenje u oblasti zdravstva, pitanjima penzonera, pitanjima boraca i invalida rata, natalitetom, društvenom integracijom ugroženih grupa i pojedinaca kulturnim, vjerskim i istorijskim naslijeđem i sl.

Poslednji stub, ali ne i manje važan, odnosi se na Prirodne resurse i zaštitu životne sredine koji se sastoji od nekoliko poglavlja, a to su briga i odgovornost za vodu, briga o kvalitetu vazduha, upravljanje otpadom i reciklaža, energetski potencijali, zaštita i obnavljanje prirodnih resursa, razvoj programa zaštite životne sredine…

Svako poglavlje u ova četiri stuba ćemo posebno analizirati i razrađivati i građanima predstaviti trenutno stanje vezano za svako poglavlje.Zatim ćemo napraviti plan unapređenja i razvoja po svakom poglavlju za ovaj četverogodišnji mandat. Potrudićemo se da građanima na jedan transparentan način predstavimo napredak po svakom poglavlju. Dakle, cilj nam je da stanovnici naše opštine mogu pratiti, recimo putem naše web stranice, ali i vidjeti i doživjeti poboljšanje usluga i uslova koje naša jedinica lokalne samouprave treba da pruža svojim građanima.

Tokom kampanje često ste se doticali Bolnice Kasindo i isticali važnost te ustanove za Istočno Sarajevo, koliko će Vaše djelovanje kao načelnika biti okrenuto i u tom pravcu?

Božović: U svom programu sam u kampanji izdvojio samo nekoliko najvažnijih poglavlja iz već pomenuta četiri stuba. Jedno poglavlje koje sam u kampanji spominjao je i unapređenje u oblasti zdravstva, primjetićete da je to poglavlje iz stuba Društveni i socijalni razvoj opštine.

Poznato vam je da je Kliničko bolnički centar u Istočnom Sarajevu izgubljen. Činjenica je da je danas imamo bolnicu u Kasindolu i da je ona jedan od temelja ostanka stanovnika u Istočnoj Ilidži, Istočnom Sarajevu i Sarajevsko-romanijskoj regiji, ali zbog nemara nadležnih institucija polako ostajemo i bez nje. Kao predstavnici lokalne zajednice, u skladu sa mogućnostima, a i više od toga, ćemo se posvetiti i nastaviti borbu za izgradnju novog objekta Bolnice u Kasindolu. Mi ćemo finansijski učestvovati u samoj izgradnji. Činjenica je da će nova zgrada znatno pomoći i vratiti izgubljeno povjerenje i dostojanstvo naših sugrađana, ali nova zgrada neće unaprijediti sistem zdravstvene zaštite, jer je to mnogo širi problem. Mi ćemo kao lokalna zajednica biti aktivni prema republičim organima i stalno ćemo zahtjevati i inicirati neophodnu reorganizaciju sistema zravstvene zaštite i braniti interese građana Istočne Ilidže odnosno Istočnog Sarajeva.

Borbu za izgradnju i unapređenje zdravstvene zaštite građana ćemo držati u fokusu svih dešavanja i ovu borbu ćemo nastaviti na isti način kako sam to radio i kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini RS. Ovaj put sa pozicije načelnika sigurno ću stalno inicirati i neću dozvoliti da ovaj problem bilo ko stavi pod tepih.

Moram dodati da ovaj problem nije jedna od naših statutarnih nadležnosti kada je opština u pitanju, ali mi nećemo odustati jer nam je dobrobit naših sugrađana na prvom mjestu.

Zapošljavanje i zadržavanje mladih na ovim prostorima je još jedna od poruka iz Vaše kampanje, koji koraci će biti preduzeti po tom pitanju sada kada ste načelnik?

Božović: Po pitanju te problematike posebnu pažnju ćemo posvetiti u naredne četiri godine dovođenju investitora na područje opštine Istočna Ilidža, koji svojim dolaskom na prostor ove opštine prije svega treba da zaposle stanovnike naše opštine. Naravno akcenat će biti na mladim ljudima koji ovde treba da ostanu, da ovde osnivaju svoje porodice i na taj način, svojim radom i zalaganjem učine opštinu Istočnu Ilidžu puno boljom, a možda i najboljom opštinom u čitavoj Republici Srpskoj. Na taj način se pruža prilika mladim ljudima da pokažu šta mogu i šta umiju. Sa mnom kao kandidatom i evo danas jednim od najmlađih načelnika u RS pa i BiH smo pokazali da je SDS dala šansu mladim ljudima.

Već početkom naredne godine na Skupštini ćemo donijeti odluku o oslobađanju obaveza prema opštini za mlade bračne parove koji grade porodične kuće na Istočnoj Ilidži. Očekujemo od svih ljudi koji se bave naučnim radom, a posebno mladih da pišu radove koje mi realno možemo primjeniti na našoj opštini i na taj način doprinijeti njenom razvoju. Učešće opštine u njihovom finansiranju za naredni vremenski period će sigurno biti značajno. Takođe, nastavljamo stipendiranje studenata prvog ciklusa studija, a pored toga planiramo da svake godine zaposlimo najboljeg studenta, koji završava fakultet, a živi na našoj opštini.

Kao mlad čovjek, sa svojim timom, treba da stvorim uslove i dam priliku mladim ljudima iz Istočne Ilidže da napreduju, školuju se, da se zaposle i da na svaki drugi način unapređuju svoj život, a kroz to i opštinu Istočna Ilidža. Briga o ostalim socijalnim kategorijama, misleći na borce, RVI, penzionere, nezaposlene starije od 45 godina neće izostai i biće posebno razrađena kroz oblasti iz stubova razvoja o kojima sam predhodno govorio.

Možete li navesti neki konkretan primjer gdje se očekuju investicije, a samim tim i povećanje zapošljavanja, šansa za mlade ljude?

Božović: Cilj i plan su nam unapređenje poslovnih zona, jedan od takvih primjera jeste i poslovno industrijska zona Radulovac u kojoj u narednom periodu očekujemo ekspanziju dolaska privrednih subjekata, proširenje kapaciteta postojećih privrednih subjekata i na taj način stvaranje uslova za nova radna mjesta. U pregovorima smo i sa potencijalnim investitorima kada je u pitanju otvaranje bescarinske zone na području Istočne Ilidže, ali ne bi ništa da prejudiciram dok se ne desi.

Fiskulturna sala za OŠ „P.P. Njegoš“ se takođe provlačila kao tema tokom Vaše kampanje. Da li imate rješenje za ovaj problem?

Božović: Rukovodstvo i menadžment opštine su napravili projekat za izgradnju fiskulturne sale za ovu osnovnu školu. Ovaj problem ćemo sa tim projektom kandidovati različitim ambasadama u BiH, raznim razvojnim agencijama koje su ovakve slične projekte finansirali u drugim lokalnim zajednicama. U narednom periodu se nadamo rezultatima onih aktivnosti, a koje su i ranije bile preduzete. Kao što sam već i za bolnicu rekao, ni ovo nije naša statutarna nadležnost. Mi nećemo čekati na Ministarstvo, da se sjete ovog problema da bi ga rješavali, jer ovaj problem postoji duži niz godina i jasno je da im nije bio prioritet. Nama su naši najmlađi sugrađani prvi prioritet i potrudićemo se da problem rješimo ne čekajući na njih.

I da ne zaboravim da smo za svoje političke protivnike u predizbornom periodu govorili da su dobri , a da ćemo mi pobjediti jer smo najbolji, dobili smo šansu i to ćemo dokazati.

Tekst je preuzet sa zvanične web stranice Opštine Istočna Ilidža a intervju je proveo informativni portal Katera.

Izvor: Opština Istočna Ilidža