Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, nametnuo je dopune o Kaznenom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu odmah, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština BiH ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, piše Klix.