Peti međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji” u organizaciji Tehnološkog fakulteta Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu održaće se od 15. do 17. marta na Jahorini u hotelu „Bistrica“.

Cilј kongresa je da stimuliše razmjenu rezultata ideja u oblastima koje Kongres obuhvata i da se njeguje saradnja između akademske zajednice, privrede i državnih institucija.

Naučno-stručni program kongresa odvijaće se kroz plenarna predavanja, usmena saopštenja i poster prezentacije.

Plenarni predavači su eminentni stručnjaci sa uglednih evropskih univerziteta koji će učesnike kongresa upoznati sa najnovijim dostignućima u području inženjerstva, ekologije i materijala.

Programske oblasti su: Hemijsko i elektrohemijsko inženjerstvo, Prehrambeno inženjerstvo i biotehnologija, Ekološko inženjerstvo, Materijali i karakterizacija materijala, Nanotehnologije, Neorganska hemija i tehnologija, Organska hemija i tehnologija, Polimeri, Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori energije, Tekstilno inženjerstvo, Korozija i zaštita materijala i termoenergetskih postrojenja, Metalurgija, Menadžment u procesnoj industriji.

Pokrovitelјi međunarodnog kongresa su Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Detalјnije informacije o održavanju petog međunarodnog kongresa “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji” možete pronaći na slјedećem linku:   kongres.tfzv.org.

Izvor: ues.rs.ba