UceniciUčenici u Republici Srpskoj upisivaće se u prve razrede srednjih škola u dva upisna roka: u junskom (od  13. do 24. juna) i julskom roku (od  4. do 15. jula).

Planom upisa u prve razrede srednjih škola predviđeno je 11.517 mjesta. U gimnazije je planiran upis 21,49 odsto učenika, a u srednje stručne i tehničke škole 55,67 odsto (6.412 učenika), što je ukupno za četvrti stepen 77,16 odsto. Za zanimanja trećeg stepena složenosti u srednjim stručnim školama planiran je upis 2.630 učenika ili 22,84 odsto.

Nova zanimanja u narednoj školskoj godini su tehničar mašinske energetike – struka mašinstvo i obrada metala i tehničar hortikulture – struka poljoprivreda i prerada hrane, te  optičar, časovničar i zlatar, zanimanja trećeg stepena.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa. Učenik koji se upisuje u školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može imati drugu starosnu granicu za upis u prvi razred.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno  u smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu, kao  i za upis u umjetničke škole, te rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama.

Učesnici konkursa podnose školi prijavu za upis, originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu  “Vuk Stefanović Karadžić”, diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, smjer u gimnaziji i odsjek u umjetničkoj školi, diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja, te adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.

Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture RS