Opština Istočna Ilidža, u saradnji sa Javnim Komunalnim preduzećem „KOMIL“, u periodu od 02.04.2017. do 30.04.2017 organizuje akciju prolјetnog čišćenja i uređenja opštine.

Opština poziva privrednike, organizacije, kućne savjete, mjesne zajednice i sve građane opštine da uzmu učešće u akciji, da očiste i urede svoja dvorišta i podrumske prostorije, oslobode se kabastog i drugog otpada i time daju svoj doprinos lјepšoj i zdravijoj životnoj sredini. Prikuplјeni otpad treba iznije na lokacije za odvoz ostalog komunalnog otpada a komunalno preduzeće će isti voziti na deponiju.

Početak akcije će se obilјežiti sadnjom drveta u šetalištu na Dobrinji 1. i čišćenjem javnih površina u urbanom dijelu uz učešće učenika, studenata, sportista i građana.

Izvor: Opština Istočna Ilidža