ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Zahvalјujući lijepim vremenskim prilikama u toku jeseni, izvode se radovi na uklanjanju viška zemlјe sa lokacije u ulici Hilandarska (obuhvat Regulacionog plana „Centar II“), na kojoj je predviđena izgradnja još jednog Gradskog parka sa svim neophodnim rekreativnim sadržajima, koji su namjenjeni za sve generacije naših građana.

Radovi će se nastaviti i u toku 2018. godine, a rok za realizaciju izgradnje Gradskog parka je sredina 2019. godine.

Opština Istočno  Novo Sarajevo će do kraja 2017. godine raspisati Javni poziv za izradu idejnog projekta ovog Gradskog parka, koji će se prostirati na površini od 12.000 m².

Izvor: Grad Istočno Sarajevo