Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je da će sve opštine iz sastava grada Istočno Sarajevo početi da primjenjuju jednošalterski sistem izdavanja građevinskih dozvola.

Golićeva je nakon sastanka sa predstavnicima opština Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac, Trnovo, Vlasenica i Foča, novinarima rekla da smatra da će jednošalterski sistem do polovine godine zaživjeti u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.

„Elektronski sistem izdavanja građevinskih dozvola biće uveden kada budu završene javne evidencije, kada je riječ o zemlјišnim knjigama, što je osnov za izdavanje elektronske dozvole“, rekla je Golićeva novinarima u Istočnom Sarajevu.

Svjetska banka je donirala Vladi Republike Srpske softver za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, te će sprovesti proceduru, izabrati stručnjake koji će taj softver instalirati, nakon čega može početi izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Opštine bi trebale da u digitalnoj formi imaju svu sprovedbenu plansku dokumentaciju, a osnov za zaživlјavanje elektronske građevinske dozvole je vlasnički list, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno, izjednačavanje posjeda i gruntovnice.

Ona je dodala da je uvođenje jednošalterskog sistema izdavanja građevinskih dozvola u svim opštinama Srpske prva faza ka izdavanju elektronskih građevinskih dozvola, što će zahtijevati izmjenu 17 zakona koji u sebi imaju odredbe koji koče izadavnje ovih dozvola. Kada sve navedene procedure budu okončane, voditelј postupka u Ministarstvu ili lokalnoj zajednici, elektronski putem dobiti sve relevantne saglasnosti i u roku jednog ili dva dana građaninu dostaviti rješenje da li ima ili nema pravo da gradi na određenoj lokaciji.

„Svima nam je cilј privlačenje investicija, kroz skraćivanje procedura, vodeći računa o ispunjavanju onih postupaka i procedura koji su Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju potrebni, ali i vodeći računa o evropskim direktivama“, navela je Golićeva. Na sastanku je bilo riječi i o postupku legalizacije, koeficijentima izgrađenosti određenih objekata, kao i o skraćivanju procedura sprovedbenih i stateških planskih dokumenata, kako investitor na izmjene regulacionih planova ne bi morao da čeka jednu ili dvije godine, već da ta procedura bude gotova za dva do četiri mjeseca.

„Razgovarali smo i o odlaganju otpada, upoznali smo ih sa postupcima i fazama do kojih smo došli, a svakako stav lokalnih zajednica biće nam presudan kod plana upravlјanja i trasiranja puta kojim putem će krenuti“, rekla je Golićeva.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić poručio je da će jednošalterski sistem i elektronske građevinske dozvole biti od koristi građanima i investitiorima.

„Ponuđena su rješenja koja smo mi prihvatili i bitno je istaći da je onaj dio koji se odnosi na izmjenu zakona uređenja prostora i građenja koji obuhvata jednostepeno usvajanje regulacionih planova i sprovedbeno planskih dokumenata u našim opštinama od velike koristi, i za nas i za investitore“, naglasio je Ćosić, koji je i predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

On je rekao da je na sastanku bilo riječi i o odlaganju otpada, sa kojim Istočno Sarajevo ima problem, jer deponije koje se nalaze u Palama i Trnovu ne zadovolјavaju uslove.

Gradonačelnik Istročnog Sarajevo Nenad Vuković i načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović saglasni su da  sastanak predstavlјa dobar pristup, obzirom da se aktuelni problemi u funkcionisanju lokalnih zajednica predočavaju načelnicima, te se uz konsultaciju sa njima otvaraju teme i traže adekvatna rješenja.

Ovaj susret, prvi je u nizu sastanaka koje će Ministarstvo organizovati sa jedinicama lokalne samouprave, u vezi sa planiranim izmjenama propisa o uređenju prostora i građenju, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na uvođenje elektronske građevinske dozvole.

Izvor i foto: SRNA

8.2.2019.