Senat Univerziteta usvojio Prijedlog broja studenata za upis u akademsku 2017/2018. godinu

 Na sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj danas u Rektoratu Univerziteta, usvojen je Prijedlog broja studenata za upis u akademsku 2017/2018. godinu za prvi, drugi i treći ciklus studija.

 

Više detalja na: www.ues.rs.ba