U Sarajevu  je nakon više od pola godine ustrajavanja na ovoj inicijativi , od danas, 01.novembra 2016., omogućeno pružanje oralno – hirurških i stomatoloških usluga za djecu sa poteškoćama u razvoju i osobe sa težim invaliditetom!

Tako je na zvaničnoj stranici Stomatološkog fakulteta u Sarajevu navedeno: 

Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Izvor: Stomatološki fakultet u Sarajevu