Nakon samoubistva 14-godišnjeg sina, Mahmutović se borila protiv vršnjačkog nasilja sa suprugom Dubravkom Lovrenovićem, koji je preminuo u januaru.

Alisa Mahmutović, majka dječaka Mahira Rakovca, čije je samoubistvo u decembru 2015. godine potreslo javnost u Bosni i Hercegovini i regionu, preminula je sinoć na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla nakon teške bolesti.

Dječakov očuh, akademik Dubravko Lovrenović, također je preminuo od karcinoma, u januaru ove godine.

Alisa Mahmutović rođena je 1977. godine u Tuzli. Studij bosanskog jezika i književnosti završila je 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli te stekla zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti.

Školovanje je nastavila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje se 2002. godine upisala na Poslijediplomski doktorski studij lingvistike. Godine 2008. odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Jezik bošnjačke usmene epike”.

Bila je zaposlena i angažirana na filozofskim fakultetima u Tuzli i Zenici, Islamskom pedagoškom fakultetu, Institutu za jezik u Sarajevu i Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli.

Borba protiv vršnjačkog nasilja

Alisa Mahmutović i Dubravko Lovrenović dospjeli su u fokus javnosti nakon samoubistva 14-godišnjeg Mahira.

Iako je istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo nakon dječakove smrti pokazala da na njegovom tijelu nije bilo tragova nasilja, Mahmutović i Lovrenović su tvrdili da je Mahirova smrt posljedica vršnjačkog nasilja koje je doživio u školi.

Dječakova majka i očuh učestvovali su u akcijama protiv vršnjačkog nasilja u školama.

Lovrenović je preminuo u januaru, u 61. godini, od posljedica karcinoma.

On je bio redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za historiju, gdje je predavao Opštu istoriju srednjeg vijeka.

Obavljao je i funkciju ministra kulture i sporta od 2010. do 2012. u Vladi Kantona Sarajevo.

Od 2012. godine bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Objavio je desetke naučnih i publicističkih radova.

Bio je dugogodišnji član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Izvor: Aljazeera/Agencije