Postoji kod žena jedna osobina – da idealizuju svet.

Kao što svoj dom ukrašavate cvećem, tako svoja osećanja obogaćujete prekrasnim maksimalizmom.

Ako je lepota, onda je božanska, ako je bol, onda je nepodnošljiva, ako je dubina, onda je bezdan. Jer tako je zanimljivije pamtiti život. Tako on postaje više magičan. Tako duša leti više.

I iako u stvarnosti sve nije tako romantično, ni tako poetično, čak ni toliko bolno. Ali, ne možemo im oduzeti mogućnost da se sudbina produhovi. Produbljivanje, ako ne budućnosti, onda bar prošlosti.

Ova realnost im nije dovoljna, jer svet postaje mali za žensko srce koje je dotaklo ljubav..

  • Al Kvotion