Predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo u petak, 22. februara posjetili su beogradsku Opštinu Savski venac, gdje su učestvovali na Prvoj regionalnoj konferenciji u okviru projekta „Zajedno kroz IT”.

Projekat „Zajedno kroz IT“ se sprovodi zajedničkom saradnjom nevladinog sektora, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, opštine Savski venac, opštine Istočno Novo Sarajevo i solunske opštine Neapoli-Sikjes, a cilј konferencije je razmjena iskustva u oblasti podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalizacije javne uprave.

Na konfrenciji je prezentovan sistem „Beokom servisa” Gradske uprave Grada Beograda, prijedlog elektronske kancelarije za brze odgovore, kao i savremeni trendovi u oblasti informacionih tehnologija.

Ovom prilikom je predstavlјeno šta je sve Grad Beograd uradio, ali i šta bi druge lokalne samouprave trebalo da urade, kako bi „približile” elektronske usluge građanima. Savremena i moderna uprava podrazumeva razvoj više informatičkih rješenja kako bi građanima bila olakšana komunikacija sa lokalnom samoupravom. Takođe, prikazana je i dalјa strategija razvoja elektronskih usluga tokom narednih godina.

Opština Istočno Novo Sarajevo je partner na ovom projektu zajedno sa opštinom Savski venac i solunskom opštinom Neapoli-Sikjes. Opština se trudi da podrži projekte, čiji je cilј digitalizacija javne uprave, čime postajemo dobar servis građana što je jedna od osnovnih uloga lokalne samouprave.

Naredne dvije regionalne konferencije biće održane u Istočnom Sarajevu i Solunu.

Izvor i foto: Opština Istočno Novo Sarajevo