Kod izgradnje individualnih stambenih i individalnih stambeno-poslovnih objekata investitoru se umanjuje plaćanje naknade za uređenje gradskog građavinskog zemlјišta i rente samo za stambeni prostor i to:

  1. a) porodicama poginulih boraca i porodica civilnih žrtava rata umanjuje se plaćanje za uređenje i rentu 80%
  2. b) invalidima rata 1 i 2 kategorije umanjuje se plaćanje naknade za uređenje i rentu 60%
  3. v) invalidima svih ostalih kategorija umanjuje se plaćanje naknade za uređenje i rentu 30%
  4. g) učesnicima rata umanjuje se plaćanje za uređenje i rentu 10%
  5. d) bračnim parovima do 35 godina starosti (ili jedno od supružnika do 35 godina starosti) umanjuje se plaćanje naknade za uređenje i rentu do 90%za površinu do 150m2 stambenog prostora, ako nemaju drugu stambenu jedinicu na opštini, odnosno nisu riješili stambeno pitanje.

đ) bračnim parovima preko 35 godina starosti umanjuje se plaćanje za uređenje i rentu do 50% za površinu do 150m2, stambenog prostora, ako nemaju drugu stambenu jedinicu na opstini, odnosno nisu riješili stambeno pitanje.

U koliko investitor ima više osnova za popust u plaćanju oslobađa se po jednom osnovu koji je najpovolјniji za investitora.

Ukoliko investitor izvrši promjenu namjene iz stambenog u poslovni prostor, naknadu za uređenje i naknadu za rentu plaćaće u punom iznosu, odnosno u skladu sa Odlukom.

Izvor i foto: Opština Istočna Ilidža