Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1055/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim univerzitetima, raspisuje se:

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Sve detalje pronađite na:

www.ues.rs.ba