Na osnovu Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija opštine Istočno Novo Sarajevo broj: 01/I-013-364/15 od 16.05.2015. godine, te Odluke Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo o usvajanju budžeta Opštine broj: 01-022-223/17 od 29.12.2017. godine, Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo r a s p i s u j e

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo