Foto: Google

Srbija ima bogatu i dugu istoriji, a naši preci su se vekovima borili za svaki pedalj obradivog zemljišta. Negovali su tradiciju, a za svaki segment njihovog života bio je vezan određeni ritual.


To je, pogotovo, bilo izraženo u  posebnim prilikama poput svadba, žetve, rođenja, dizanja kuće…

U narodu je duboko ukorenjeno verovanje da onostrane sile šalju povoljne i nepovoljne znake budućim vlasnicima. Naime, verovalo da su srećna mesta za podizanje kuće ona na kojima su životinje mirne.

Tako bi, budući vlasnici, na mestu gde žele da podignu kuću često zagrađivali ovce i ostavljali ih da prenoće. 


Znak da je mesto pogodno za podizanje novog doma bilo je ako je stado mirno spavalo.

Izvor: Stil/Kurir