Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje za 2016. godinu, kojim poziva pravna i fizička lica u Republici Srpskoj da predlože kandidate za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje u Republici Srpskoj za 2016. godinu.

U skladu sa Pravilnikom o dodjeli republičke nagrade za volontiranje, prijedlog organizatora volontiranja kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti fizička i pravna lica zainteresovana za volontiranje, a prijedlog volontera-pojedinca kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti samo organizatori volontiranja.

Prilikom odlučivanja o dobitniku Republičke nagrade za organizatora volontiranja uzeće se u obzir sljedeći kriterijumi:

  1. da su aktivnosti koje sprovodi organizator volontiranja od opšteg interesa za Republiku Srpsku i da se njima doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva;
  2. broj sprovedenih volonterskih aktivnosti u tekućoj godini;
  3. broj uključenih volontera i njihova generacijska raznolikost pri sprovođenju aktivnosti ili projekata i
  4. izmirene sve obaveze prema Ministarstvu.

Prilikom odlučivanja o dobitniku Republičke nagrade za volontera-pojedinca uzeće se u obzir sljedeći kriterijumi:

  1. broj volonterskih sati u tekućoj godini;
  2. učešće u realizaciji većeg broja volonterskih aktivnosti ili projekata u tekućoj godini i
  3. rad na uključivanju novih volontera u najbližoj zajednici (razred, škola, fakultet, radna organizacija i slično.

Republička nagrada koja se dodjeljuje organizatorima volontiranja sastoji se od plakete i novčanog iznosa u visini od četiri prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. Republička nagrada koja se dodjeljuje volonterima-pojedincima sastoji se od medalje i novčanog iznosa u visini od dvije prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.

Aplikacione forme za podnošenje prijave kandidata za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja mogu se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske ( www.vladars.net  – Ministarstva – Ministarstvo porodice, omladine i sporta – Dokumenti).  Aplikacionu formu je potrebno dostaviti poštom na adresu:

Vlada Republike Srpske, sa naznakom „Republička nagrada za volontiranje“.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta,

Trg Republike Srpske 1,

78 000 Banjaluka, a najkasnije do 18.11.2016. godine