Kao krovna srednjoškolska organizacija koja okuplja sve srednjoškolce Republike Srpske , Mreža savjeta učenika RS-a (mRESURS) održala je svoju desetu Konferenciju Mreže. Na ovom događaju učestvovali su predstavnici svih 89 srednjih škola Republike Srpske koji su imali priliku da predstavljaju svoju školu i rad Savjeta učenika unutar te javne institucije. Ova konferencija održana je na Bardači, u blizini Banja Luke, u periodu od 1. do 4.11. tekuće godine.

Učešće u ovoj konferenciji uzeli su i predstavnici trebinjske regije koju čine: Pale, Sokolac, Foča, Istočno Sarajevo, Trebinje, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Bileća, Rudo, Čajniče, Višegrad i Rogatica. Izabrano je rukovodstvo regije i čine ga: Kristina Kovač (predsjednica), Sandra Branković, Olga Štaka (zamjenik predsjednika) i Anica Tupeša (PR), a srednjoškolci ove regije su imali priliku da rade sa trenerima Harisom Letom i Jovicom Brkićem.

olga

Tokom ova četiri dana, srednjoškolci su učili na koji način da razvijaju svoje liderske i timske vještine, aktivno su radili na identifikaciji poblema sa kojima se susreću u školi i svojoj lokalnoj zajednici, a kreativnost i odlučnost ka ostvarenju promjene uticali su na pronalazak adekvatnih rješenja za prepoznate probleme. Predstavnici SU svih škola razvili su načine unapređenja rada mRESURS-a i zajedničkim snagama kreirali regionalni godišnji plan za tekuću školsku godinu. Članovi Mreže, imali su priliku da svoje ideje predstave u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

„Smatram da je ovo jedinstven događaj na kome srednjoškolci imaju priliku da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka i da iste predstavljaju u Narodnoj skupštini RS-a. Srednjoškolci, kao sloj društva predstavljaju veliku snagu koja doprinosi napretku cjelokupne zajednice, a ovo je upravo priča koja im omogućava da svoj talenat, kreativnost i kapacitet pretvore u značajne promjene.“, rekla nam je predsjednica trebinjske regije, a ujedno i predsjednica mRESURS-a, Kristina Kovač.

olga2

Na konferenciji, Komisija za suzbijanje i zloupotrebe opojnih droga RS imala je priliku da sa srednjoškolcima govori o psihoaktivnim supstancama i utvrdi stepen prisutnosti i opasnosti ovog problema.

Ovaj događaj podržalo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS u saradnji sa Omladinskim komunikacionim centrom (OKC) i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) koji svakodnevno pružaju podršku mRESURS-u.

Mreža Savjeta učenika Republike Srpske (mRESURS) predstavlja zajedničko tijelo svih Savjeta učenika srednjih škola u Republici Srpskoj, te predstavlja i zastupa interese svih srednjoškolaca u RS i jačanjem kapaciteta srednjoškolske populacije stvara uslove za aktivno učešće srednjoškolaca u procesima donošenja odluka na svim nivoima te doprinosi razvoju društva jednakih mogućnosti u procesu pomirenja.

Bitno je napomenuti da ovi srednjoškolci svakodnevno realizuju uspješne aktivnosti, tako je Savjet učenika gimnazije “Jovan Dučić” iz Trebinja pokrenuo četverodnevnu akciju prikupljanja novca za Kristinu Batinić, srednjoškolku iz Bileće, kojoj je prije dva mjeseca ustanovljena Vilsonova bolest koja napada jetru. Akcija je završena humanitarnom priredbom održanom 30.oktobra na kojoj je prikupljeno 600 KM, a ukupna svota novca prikupljena za ova četiri dana iznosi oko 6000 KM.

olga3