“Nakon što su izgrađeni svi objekti zatvorskog kompleksa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u toku je finalizacija radova na vanjskom i unutrašnjem uređenju, a očekuje se da će gradnja biti završena krajem maja”, potvrdila je portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.

Kako je dodala Bakić, radi se o deset objekata od čega su objekti A, B, C i D namijenjeni smještaju osuđenika i pritvorenika, dok su ostalih šest servisni objekti (medicinski blok, sportska dvorana, radionica i kuhinja).

“S obzirom na to da će državni zatvor biti najsigurnija zatvorska ustanova u regiji, u kojoj će kaznu služiti najteži prijestupnici u svim oblicima kriminala, trenutne aktivnosti su usmjerene na ugradnju najnovijih visokosigurnosnih sistema čije je montiranje zajedno s pratećom tehnikom takođe u toku” – pojasnila je.

Podsjetila je da se od počeka 2014. godine intenzivno radilo na izgradnji ovog, za pravosudni sektor u BiH važnog projekta, ali s obzirom na to da su radovi prethodno prekinuti u dijelu godine najbolјem za građevinske radove, očekuje se da gradnja bude završena krajem maja ove godine.

“U jeku građevinske sezone, u maju 2016. godine, došlo je do neplanirane tromjesečne obustave radova, zbog sudskog spora potencijalnog izvođača elektroinstalacijskih radova i glavnog izvođača. Država kao investitor, odnosno Ministarstvo pravde, pretrpjelo je najveću štetu zbog obustave radova, iako nije bila strana u postupku i usprkos činjenici da je do tada dinamički plan radova bio u potpunosti zadovolјen” – istakla je Bakić.

Dodala je da su do sada za izgradnju najvećim dijelom korištena donatorska i kreditna sredstva, a u toku je realizacija i poslјednje tranše kredita za izgradnju državnog zatvora.

Izgradnja zatvora finansirana je kreditom Razvojne banke Vijeća Evrope od 19,3 miliona evra. BiH je uložila 6,45 miliona evra, donacije EU iznose 9,15 miliona evra, tehnička pomoć Evropske komisije 1,7 miliona evra, donacija Švedske je dva miliona evra, a vlada Sjedinjenih Američkih Država osigurala je 1,1 milion dolara za obuku zatvorskog osoblјa.

Kompleks zatvora biće na površini od 24.000 metara kvadratnih, a svaka ćelija u kojoj će biti smješten po jedan zatvorenik, biće površine 12 kvadratnih metara. Izgradnja i funkcionisanje budućeg državnog zatvora u potpunosti je usklađeno s evropskim zatvorskim pravilima i standardima.

Realizacijom planiranog projekta BiH dobiće zatvorske kapacitete maksimalne bezbjednosti, kapaciteta 348 mjesta, od čega 298 za zatvorenike i 50 za pritvorenike.

Bakić je zaklјučila da će se ovim značajno rasteretiti kapaciteti entitetskih zatvorskih kapaciteta i riješiti problem njihove prebukiranosti, ali i doprinijeti bolјoj resocijalizaciji počinitelјa “lakših” krivičnih dijela i bolјoj ukupnoj sigurnosnoj situaciji u BiH.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo