Neobične ili svakodnevne. Lijepe ili strašne.

Fotografija nudi drugačiji pogled na svijet oko nas.

Ovu fotografiju je na Jahorini snimila Danijela Stare