Forum teatar Istočno Sarajevo-Potpisivanje zajedničke deklaracije protiv nasilјa

U cilјu nastavka saradnje sa srednjim školama Istočnog Sarajeva i početka saradnje sa osnovnim školama Istočnog Sarajeva, Forum teatar, u saradnji sa Asocijacijom XY i u okviru  UN Women projekta „Standardi i angažman za sprječavanje nasilјa nad ženama i porodičnog nasilјa u Bosni i Hercegovini“, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju organizuje TRENING ZA NASTAVNIKE, koji će se održati  08.juna, 2018. godine sa početkom u 10,00 časova u Kulturnom centru I.N.Sarajevo.

Cilј ovog treninga je da se nastavno osoblјe osnovnih i srednjih škola obuči za rad na polјu spriječavanja nasilјa i upozna sa značajem projekta Inicijativa mladih –i klјučnim strategijama djelovanja, dosadašnjim rezultatima njegovog sporvođenja u praksi, kao i iskustvima  članova Budi muško kluba i budi žensko saveza, koji projekat sprovode u školama, kao vršnjački edukatori.

„Vršnjačka edukacija daje odlične rezultate u prenosu znanja i vještina te prijatelјskog pristupa u prevencija vršnjačkog nasilјa i promociji zdravih životnih stilova. Dugogodišnjim radom i zalaganjem, shvatili smo da je potrebno uklјučiti i druge faktore društva u svrhu povećanja znanja kod mladih lјudi. S toga ovaj put sa nastavnicima i profesorima/icama želimo postići još veći efekat.

Zamislite da na odjelјenskoj zajednici postoji profesor/ica, obučen/a i osnažen/a-sa velikom količinom znanja i vještina prema mladim lјudima, koji može razgovarati s učenicima/icama o temama s kojima se oni stalno susreću i što je još važnije, sa temama o kojima mladi lјudi misle da mogu razgovarati samo sa svojim vršnjacima.

Zbog toga ovaj trening za profesore/ice neće poslužiti samo za povećanje znanja, već će biti karta za ulazak u drugu dimenziju pristupa prema mladim lјudima. To će osnažiti njihove pedagoške vrline i omogućiti procjenu i odabir načina individualnog pristupa prema svakoj mladoj osobi.“, Trener vršnjačke edukacije-Koordinator za mlade Budi muško klub Sarajevo, Asocijacije XY

Desetogodišnja praksa programa koji primjenjujemo tokom realizacije ovog projekta, a koja se sprovodi na teritoriji Republike Srpske i BiH, u radu sa mladićima i djevojkama, pokazala se kao veoma uspješna u promociji zdravih stilova života i stvaranja zdravog i prosperitetnog okruženja za mlade, zbog čega želimo da projekat još više učvrstimo u školama.

U vrijeme kada je nasilјe sve prisutnije među vršnjacima i u školama, veoma je važno da se pored edukacije mladih edukuju i nastavnici i stručno osoblјe kroz  Program Mladi – inovativni i sveobuhvatni model prevencije nasilјa, koji je do sada dao izuzetno dobre rezultate i koji je 2017. godine dobio prvu nagradu (Global Education Inovation Award), kao jedan od najkvalitetnijih u Evropi.

Nastavnici će imati priliku da se upoznaju sa 3 modula koja mogu koristiti u svom radu. Ovom prilikom biće potpisana Zajednička deklaracije protiv nasilјa, čime se pokazuje spremnost obrazovnog sistema i nevladinog sektora da zajedničkim djelovanjem učine sve kako bi se spriječilo nasilјe i kako bi se stvorilo bolјe okruženje za mlade.