04.06.2018. godine

Na osnovu Odluke Skupštine Opštine Istočna Ilidža o usvajanju Programa obezbjeđenja i usmjeravanja sredstava za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u 2018. godini-kreditna linija broj: 02-023-116/18 od 30.03.2018. godine, Komisija za realizaciju utroška sredstava  r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV

za dodjelu kreditnih sredstava za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na području opštine Istočna Ilidža

Cilј ovih Programa je podsticanje otvaranja novih preduzeća i preduzetništva te podsticaj razvoja postojećih preduzeća, odnosno pokretanje, rast i razvoj vlastitog biznisa i samozapošlјavanja.

  1. Kreditna sredstva putem „MF Banka“ a.d. Banja Luka za razvoj malih i srednjih preduzeća

Programom je predviđeno da:

  • za pokretanje vlastitog biznisa dodijeliće se beskamatni krediti sa rokom otplate do 31.12.2022. godine i grejs periodom od 12 mjeseci (kamatu će u potpunosti snositi opština Istočna Ilidža iz sredstava za podsticaj razvoja MSP i preduzetništva),
  • za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (proširenje već postojeće djelatnosti ) dodijeliće se:
  • beskamatni krediti za zanatske djelatnosti, s tim da bi prioritet imale proizvodne djelatnosti, sa rokom otplate do 31.12.2022. godine i grejs periodom od 12 mjeseci. Kamatu na dodjelјena kreditna sredstva u potpunosti će snositi opština Istočna Ilidža iz sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
  • krediti za ostale djelatnosti sa kamatnom stopom od 3% grejs periodom od 12 mjeseci, rokom otplate do 31.12.2022. godine

Iznos pojedinačnih kredita je od 5.000,00 – 100.000,00 KM. Provizija za obradu zahtjeva kredita iznosi 0%. Uslove za obezbjeđenje garancije za naplatu kredita propisuje banka i oni su u većini slučajeva (zavisno od visine kredita i kreditne sposobnosti dužnika) jedan ili dva žiranta, administrativna zabrana, mjenica, hipoteka i sl.

Potvrde  o pravu na kredit iz stavke 1. izdaje Komisija za utvrđivanje uslova za dodjelu novčanih sredstava. Potvrde važe do 31.10.2018. godine.

Opština Istočna Ilidža nije ni žirant ni garant vraćanja kredita za stavku 1.  ovog Javnog poziva.

Javni poziv je otvoren do 31.10.2018. godine ili do ispunjenja plana podsticaja s tim što će se po prispjeću zahtjeva Komisija za realizaciju i praćenje Programa sedmično analizirati prispjele zahtjeve.

Zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošilјkom na protokol Opštine Istočna Ilidža.

Opština Istočna Ilidža

Vojvode Radomira Putnika br. 2

71216 Istočna Ilidža

Sa naznakom „Za Javni poziv-kreditna linija“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne informacije kao i tipski obrazac, na kojem će se navesti potrebna dokumentacija zahtjeva za kredit mogu se dobiti u Odjelјenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Istočna Ilidža soba br. 14 ili na telefon 057/316-026 (kontakt osoba Aleksandar Delić i Adriana Maunaga)

Izvor i foto: Opština Istočna Ilidža