U saradnji sa Asocijacijom XY i u okviru  UN Women projekta „Standardi i angažman za sprječavanje nasilјa nad ženama i porodičnog nasilјa u Bosni i Hercegovini“, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, Forum teatar, Istočno Sarajevo obilјežava 25. novembar. Međunarodni dan eliminacije svih oblika nasilјa nad ženama ciklusom naprednog treninga  vršnjačkih edukatora, koji će se održati u subotu 25. i nedjelјu 26.11.2017. u Kulturnom centru, Istočno Novo Sarajevo. Trener vršnjačke edukcije je Amer Džekman, Koordinator za mlade „Budi muško klub“, Sarajevo. Učenici srednjih škola, članovi „Budi muško kluba i budi žensko saveza“, Istočno Sarajevo imaće priliku da se edukuju za radionice, koje će nakon obuke samostalno voditi u svojim školama, uz koordinaciju Forum teatra. Teme radionica su: Šta je nasilјe?; Rod i pol; Ponašaj se kao žena, ponašaj se kao muškarac; Etiketiranje; Od nasilјa do poštovanja u intimnim vezama

U znak sjećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujilo 1999. godine, Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika nasilјa nad ženama. Ovaj dan, koji se u svijetu obilјežava narandžastom bojom, ujedno je i dan kojim počinje 16 dana aktivizma – globalna, svjetska kampanja koju obilјežava 1700 organizacija u preko 100 država svijeta, a koja se završava 10. decembra, Danom lјudskih prava.

Na ovaj način želimo da skrenemo pažnju na to koliko je značajna edukacija najmlađih i da ona predstvlјa početak ciklusa borbe protiv nasilјa, jer se, kroz vršnjačku edukaciju prije svega mijenja svijest o nasilјu, što je od posebne važnosti za odrastanje novih generacija.

O nasilјu ne smijemo da govorimo samo kada se ono desi i na Međunarodni dan eliminacije svih oblika nasilјa nad ženama, to mora biti svakodnevna tema u našem društvu, a pre svijega u našim školama.

U toku 16 dana aktivizma, pored medijske kampanje, Forum teatar planira  realizaciju različitih programa i aktivnosti koje će doprinjeti podizanju svijesti o nasilјu u društvu. Nakon završenog treninga vršnjačkih edukatora, planirana je realizacija radionica u srednjim školama Istočnog Sarajeva koje će se usmjeriti na teme o nasilјu: Šta je nasilјe? i Od nasilјa do poštovanja u intminim vezama. Pored toga, planirana je projekcija dokumentarnog filma „Rupin butik“, Glorije Halaš, koji donosi priču o ženama žrtvama napada kiselinom u Indiji. Prema aktivistima Stop Acid Attacks koji pomažu žrtvama, u Indiji postoje svake nedelјe 3-5 napada. Mnoge žrtve ne prijavlјuju zločine policiji jer se plaše da su društveno stigmatizovane. Rupa, jedna od njih,  živeći u gradu Agra u Indiji, želi da bude modni dizajner od svog djetinjstva i otvori sopstveni butik kako bi mogla da postane finansijski nezavisna. U butiku želi da zaposli žene žrtve napada kiselinom. Film nas upoznaje sa životnim pričam i snovima žrtava, dok se pripremaju za monumentalnu modnu reviju i poručuje koliko je važno da se osvijestimo u borbi protiv svih oblika nasilјa nad ženama.

Jedna od aktivnosti, tokom 16 dana aktivizma biđe i kampanja na društvenim mrežama, u kojoj će poznati glumci govoriti na temu nasilјa nad ženama. Pored toga, članovi Budi muško kluba i budi žensko saveza će organizovati Muzičko-poetsko veče pod nazivom „Ljubav, a ne nasilјe“, koje će mladima skrenuti pažnju na zdrave odnose u intimnim vezama.

Projekat „Standardi i angažman za sprječavanje nasilјa nad ženama i porodičnog nasilјa u Bosni i Hercegovini“ ima za cilј da se kroz sprovođenje istraživanja, implementaciju edukativnih i kreativnih radionica i aktivnosti kampanja prije svega podigne svijest, obrazuje i utiče na promjene u ponašanju mladih, da se promovišu osnovne vrijednosti rodne ravnopravnosti, prevencije nasilјa, nasilјa prema ženama i nasilјa u porodici, kao i zdravi životni stilovi.

Desetogodišnja praksa, koja se sprovodi na teritoriji Republike Srpske i BiH, u radu sa mladićima i djevojkama, pokazala se kao veoma uspješna u promociji zdravih stilova života i stvaranja zdravog i prosperitetnog okruženja za mlade.