_sp-dobiju-batineBatine nemaju baš nikakav pozitivan efekat na ponašanje djece, već naprotiv čine da se oni, na duge staze ponašaju gore.

Djeca koja dobijaju batine sklonija su tome da prkose roditeljima, sklonija su agresiji, poteškoćama u komunikaciji, antisocijalnom ponašanju

Da li je batina iz raja izašla ili bi, da je valjala, u raju i ostala? To pitanje sebi postavlja većina mladih ljudi, ubrzo nakon što postanu roditelji. Nauka je, posle pedesetogodišnje (i brojevima 50 godina) studije dokazala da batine nemaju nikakav pozitivan efekat na ponašanje djeteta. Štaviše, mogu izazvati sasvim suprotan efekat od onog koji želimo da postignemo.

U istraživanju objavljenom ove nedelje, navodi se da su naučnici sa Univerziteta u Mičigenu i Teksasu analizirali 75 istraživanja sprovedenih tokom 50 godina, a u koja je bilo uključeno čak 150.000 djece. Šta su otkrili? Ukratko – batine nisu efikasna disciplinska metoda, nemaju baš nikakav pozitivan efekat na ponašanje djece, već naprotiv čine da se oni, na duge staze ponašaju gore.

Za ove analize, kao definiicija batina uzeto je „udaranje rukom po zadnjici ili ekstremitetima”, ili, drugim rečima, ona vrsta batina koju mnogi roditelji smatraju prihvatljivim. Prema rezultatima istraživanja, djeca koja dobijaju batine sklonija su tome da prkose roditeljima, sklonija su agresiji, poteškoćama u komunikaciji, antisocijalnom ponašanju, manjim ili većim psihičkim problemima, kao i tome da udaranje koriste kao sredstvo za samodokazivanje.

IZVOR: Bebac