U okviru projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2016“ na ljetovanje u Bečiće otišlo je 23 djece sa područja opštine Istočna Ilidža. Troškove ljetivanja snosi Fond dječije zaštite RS a džeparac je obezbjedila opština Istočna Ilidža.

Rječ je o najosjetljivijoj kategoriji djece iz socijalno ugroženih porodica, porodica demobilisanih boraca i posebno talentovana djeca.

Djeca će boraviti u Omladinskom hostelu „ Užice“ u periodu od 5.6. do 14.6. 2016. godine. U toku ljetovanja djeca će proći školu plivanja a u dogovoru sa koordinatorom i određene radionice.

Odlazak djece organizovan je u saradnji sa Centrom za socijalni rad Istočna Ilidža.

Izvor: Opština Istočna Ilidža