U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Davne 1989. je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država koja je potpisla i ratifikovala  Konvenciju  mora garantovati svakom djetetu.

Konvencija o pravima djeteta je svjetski zakon koji je nastao jer su djeca posebno osjetljiva, pa im je potrebna posebna briga i zaštita. Odrasli su dužni omogućiti djeci da uživaju sva svoja prava, a djeca bi trebala znati koja su njihova prava i da uživajući ih ne povrijeđuju prava druge djece.

U SOS Dječijim selima BiH sva djeca bez ikakve razlike imaju sva prava, jer pružamo brigu za najranjiviju djecu, djecu koja su bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom da ga izgube.

Usmjeravamo naše zagovaranje na pitanja koja imaju najveći uticaj na dobrobit i prava te djece, njihovih porodica i zajednica, podsjećamo nosioce dužnosti na njihovu odgovornost da obezbijede uslove kako se prava djece ne bi kršila.

Radeći na taj način, mi nastojimo da osiguramo najbolje moguće uslove za djecu koja su već izgubila ili su u riziku da izgube roditeljsku brigu, koja su pod brigom SOS-a ili su u nekim drugim programima zbrinjavanja.

Sva prava koja su napisana u Konvenciji o pravima djeteta odnose se na svu djecu svijeta, a možete ih pogledati na http://sos-ds.ba/dok/un-konvencija-book-final.pdf

Izvor: SOS Dječija sela BiH