Federalna trgovačka komisija SAD je saopštila da je stupio na snagu zakon po kojem homeopatski lijekovi, koji su se kupovali bez recepta u Americi, moraju da nose oznaku gdje se jasno naglašava da oni “ne djeluju”.

Homeoptaija je grana medicinske (pseudo)nauke koja je postala popularna tokom 18. vijeka i bazira se na ideji da se koriste lijekovi koji sadrže male količine patogena koji je izazvao oboljenje. Oni su toliko razblaženi da jedan molekul aktivne supstance se nalazi na svakih 1.000 kvintiliona molekula vode. Takav rastvor se unosi u obliku tečnosti, ili je pretvoren u pilulu pomoću šećera i drugih supstanci.

Prema vlastima SAD, ne postoji naučni dokaz koji će potvrditi da ovakvo liječenje dovodi do željenih rezultata. Ujedno, veliki broj studija čak govori suprotno, da ovo liječenje nema nikakvog efekta kod oboljelih.

Kako se navodi, mnogi ljekari se boje da će homeopatski lijekovi zamijeniti lijekovi koji zaista djeluju na bolesti, pa tako da će se povećati broj oboljelih.

Federalna trgovačka komisija SAD primjenila je zakon koji je uveden još 1972. godine, koji zahtijeva da lijekovi dokažu svoju efikasnost. Do sada nikada nije primjenjena ova regulativa.

Kao posljedica, svi homeopatski lijekovi koji se prodaju na teritoriji SAD moraće da imaju oznaku na kojoj je detaljno objašnjeno da “ne postoji naučni dokaz da ovi proizvodi djeluju”, kao i da se njihova djelotvornost zasniva “na teoriji homeopatije iz 18. vijeka, koja nije priznata kod većine medicinskih stručnjaka”.

Ovo ne znači da će ti lijekovi biti zabranjeni, ali će morati da nose oznaku koju vlada SAD smatra da im pripada.

Izvor: N1