Danas počinje Šesnaesti međunarodni naučno-stručni simpozijum “Infoteh-Jahorina 2017”, čiji je organizator Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Cilj simpozijuma je da okupi eksperte, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se bave informacionim tehnologijama i njihovom primjenom u sistemima upravljanja, komunikacionim, proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine, saopšteno je iz Elektrotehničkog fakulteta.

Osnovne tematske oblasti simpozijuma su “Računarski sistemi i softver”, “Komunikacioni sistemi i tehnologije”, “Energetski sistemi”, “Proizvodni sistemi”, “Sistemi upravljanja” i “Elektronski sistemi”.

Simpozijum će se odvijati u okviru sjednica, okruglih stolova, predavanja po pozivu i prezentacija.

Simpozijum posebnu pažnju posvećuje mladim istraživačima i studentima organizovanjem posebne studentske sesije, a predviđena je i prezentacija o temi “Vazduhoplovna tehnika u kontroli letenja – BHANSA /Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH/”.

Glavni organizator simpozijuma je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a suorganizatori su elektrotehnički fakulteti u Banjaluci i Beogradu, Elektronski fakultet u Nišu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike Istočno Sarajevo.

Simpozijum “Infoteh-Jahorina 2017” nastavak je međunarodnog simpozijuma Jahorina, koji je posljednji put održan 1991. godine.

Na prvom naučno-stručnom simpozijumu “Infoteh-Jahorina”, koji je održan 2001. godine izloženo je 53 rada, dok je šest firmi prezentovalo svoje programe razvoja i proizvodnje opreme u oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike i automatskog upravljanja procesima.

Simpozijum će trajati do petka, 24. marta.

Izvor: Srna

ISTORIJA

Simpozijum INFOTEH-JAHORINA nastavak je međunarodnog Simpozijuma JAHORINA koji je posljednji put održan 1991. godine u hotelu Jahorina na Jahorini.

Na prvom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH-JAHORINA, koji je održan od 12. do 14. marta 2001. godine u hotelu Bistrica na Jahorini, izloženo je 53 rada, šest firmi su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme u oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike i automatskog upravljanja procesima. Radu skupa prisustvovalo je nešto više od sto učesnika. Tokom simpozijuma održan je i okrugli sto o potencijalima i mogućnostima saradnje privrede Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije u cilju uspješnog nastupa na domaćim i stranim tržištima.

Na drugom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH-JAHORINA, koji je održan od 25. do 27. marta 2002. godine izloženo je 76 radova, a pet firmi je prezentiralo svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je oko 130 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu “Reforma visokog obrazovanja – korak bliže Evropskom univerzitetu”.

Na trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH-JAHORINA, koji je održan od 24. do 26. marta 2003. godine izloženo je 73 rada i devet studentskih radova, a četri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 150 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu “Nove tehnologije i moguća industrijska proizvodnja u malim tranzicionim zemljama”. Međunarodni časopis “Electronics”, izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, posvetio je poseban broj trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH-JAHORINA (Electronics, Volume 7, Number 1, September 2003) u kome je štampano deset izabranih radova izloženih na Simpozijumu.

Na četvrtom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH -JAHORINA, koji je održan od 23. do 25. marta 2005. godine izložena su dva rada po pozivu, 73 autorska rada i tri studentska rada. Tri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 160 učesnika. U međunarodnom časopisu “Electronics”, izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, štampano je dvanaest izabranih radova izloženih na Simpozijumu (Electronics, Volume 9, Number 1, October 2005).

Peti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH -JAHORINA, koji je održan od 22. do 24. marta 2006. godine, bio je posvećen obilježavanju 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Plenarni skup koji je održan tim povodom bio je prva zvanična aktivnost ovog tipa u Republici Srpskoj i BiH. U toku simpozijuma održan je okrugli sto na temu “Biznis inkubatori”. Radu skupa prisustvovalo je preko 150 učesnika, a izloženo je 118 radova.

Šesti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH -JAHORINA održan je od 28. do 30. marta 2007. godine. Plenarni skup koji je održan poslije otvaranje Simpozijuma bio je posvećen globalnom zagrijavanju i pratećim efektima. Radu skupa prisustvovalo je preko 170 učesnika, a izložen je 131 rad.

Na sedmom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH -JAHORINA, koji je održan je od 26. do 28. marta 2008. godine registrovano je preko 200 učesnika, a izloženo 170 radova, pri čemu je 19 radova izloženo u studentskoj sekciji. Plenarni skup koji je održan poslije otvaranje Simpozijuma bio je posvećen životu i djelu Milutina Milankovića.

Osmi naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA, održan je od 18. do 20. marta 2009. Simpozijum je bio posvećen godini astronomije. Na plenarnoj sjednici prof. dr Pavle Kaluđerčić sa Elektrotehnučkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu izložio je rad po pozivu „Porijeklo i sudbina univerzuma“. Izloženo je 180 autorskih radova i 19 studentskih radova. Tri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 260 učesnika. U međunarodnom časopisu “Electronics”, izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, biće štampano jedanaest izabranih radova izloženih na Simpozijumu.

Deveti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA održan je od 17. do 19. marta 2010. U toku Simpozijuma održan je plenarni skup na temu „Informaciono komunikacione tehnologije – pogledi na dalje pravce razvoja u bližoj i daljoj budućnosti“. Izloženo je 218 autorskih radova i 20 studentskih radova. Radu skupa prisustvovalo je više od 300 učesnika.

Jubilarni, deseti međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA održan je od 16. do 18. marta 2011. U toku ceremonije svečanog otvaranja Simpozijuma sumirani su rezultati sa prethodnih devet održanih Simpozijuma, te uručena priznanja institucijama i osobama koje su doprinijele organizaciji i razvoju Infoteha. Izložena su 194 autorska rada i 41 studentski rad. Radu skupa prisustvovalo je oko 350 učesnika.

Jedanaesti simpozijum održan je od 21. do 23. marta 2012. godine. Bilo je prijavlјeno 287 radova. Poslije recenzija prihvaćeno je 248 radova, od kojih je 80 bilo iz Bosne i Hercegovine. Na samom simpozijumu, izloženo je ukupno 223 radova, te 43 studentska rada. Poslije svečanog otvaranja održan je plenarni skup pod naslovom: „Biometric ID solution“. U okviru ovog skupa predavanja su održali gospodin Srđan Nogo („Upotreba biometrijskih podataka i njihova međusobna razmjena u ID sistemima u BiH“) i gospodin Aleksej Makarov iz firme Vlatacom iz Beograda („Biometric ID Documents and system“). U toku rada simpozijuma održana je izložba knjiga Akademske misli iz Beograda.

Dvanaesti simpozijum održan je od 20. do 22. marta 2013. godine. Bilo je prijavlјeno 290 radova. Poslije recenzija prihvaćeno je 260 radova, od kojih je 107 bilo iz Bosne i Hercegovine. Izloženo je ukupno 249 radova i 31 studentski rad. Autorski radovi su razvrstani u 6 oblasti i 18 sesija, a studentska sesija je organizovana u posebnoj sali tokom jednog radnog dana i podijelјena u dva dijela. Poslije svečanog otvaranja održan je plenarni skup pod naslovom: „Sto godina od rođenja – Alan Tjuring 1913-2013“. gdje je predavanje održao prof. dr Pavle Kaluđerčić. U toku skupa organizovana je posebna tematska sesija pod nazivom „Senzori budućnosti“. Tokom skupa održan je i okrugli sto na temu „Integracija malih elektrana na distributivnu mrežu“. Uvodno predavanje pod nazivom „Uslovi priklјučenja i dosadašnja iskustva u integraciji malih elektrana na distributivnu mrežu u Republici Srpskoj i Srbiji“ pripremili su mr Dalibor Muratović, Direkcija za distribuciju, Elektroprivreda Republike Srpske, i Saša Minić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd.

Trinaesti simpozijum održan je od 19. do 21. marta 2014. godine. U toku rada simpozijuma predstavlјeno je 176 autorskih radova i 27 studentskih radova. Simpozijum je otvorio prof. dr Jasmin Komić, ministar Nauke i tehnologije Republike Srpske. Po završetku svečanog otvaranja održan je plenarni skup: „Mihajlo Pupin – 160-ta godišnjica rođenja“. Interesantnu prezentaciju pripremio je i izložio prof. dr Dragolјub Martinović, predsjednik Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda. U toku simpozijuma održana su dva okrugla stola: „Sistemi upravlјanja energijom i standard ISO/IEC 50001“ i „Sigurnost informacija i standard ISO/IEC 27001“. Uvodna predavanja održali su saradnici Instituta za standardizaciju BiH. U okviru tematske sesije „Modelom upravlјani razvoj softvera“ izložena su tri rada po pozivu: „Model Driven Software Development – State of the Art and Perspectives” – Branko Perišić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka; „Harmless MDE Adoption: a Case Study for Developing Business Applications“ – Gordana Milosavlјević, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka i „Domain-Specific Languages and Language Workbenches: the Future of Mainstream Programming“ – Igor Dejanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.

Četrnaesti simpozijum održan je od 18. do 20. marta 2015. godine. Tokom simpozijuma izloženo je 185 autorskih radova, što uključuje i 20 studentskih radova. Prvog dana simpozijuma održan je plenarni skup „Svetlost oko nas“, gdje je predavanje održao dr Milutin Stepić. Takođe, u okviru simpozijuma održan je i okrugli sto sa temom „Bioinženjering i medicinska informatika“.

Petnaesti simpozijum održan je od 16. do 18. marta 2016. godine. Na skupu je predstavljeno 180 autorskih radova, među kojima je bilo 8 studentskih radova. Povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle, prvog dana skupa održan je plenarni skup, gdje je prof. dr Milić Stojić održao predavanje na temu „Doprinos Nikole Tesle razvoju elektrotehnike“.

Danas INFOTEH-JAHORINA predstavlja jedan od vodećih skupova u regionu posvećenih razvoju i primjeni informacionih tehnologija.

Izvor: www.infoteh.rs.ba