Kompanija dm poziva sve osnovne škole u BiH da prijave projekte koji imaju za cilj unapređenje zdravih navika učenika ali i svih zaposlenika u školi.

Sarajevo, 13.2.2017. – Nedovoljna fizička aktivnost, sve lošija ishrana te užurban način života ne ostavljaju posljedice samo na odrasle osobe. S ovim izazovima sve češće se suočavaju i djeca a kao posljedica dolazi do pretilosti. Istraživanja provedena na području Kantona Sarajevo u 2016. godini, pokazala su kako oko 40% djece u osnovnim školama ima određeni poremećaj u svojoj tjelesnoj težini.

Vodeći se navedenim, kompanija dm pokrenula je inicijativu dm {ZAJEDNO} za zdrav život, kojom se žele pokrenuti pozitivne promjene kada su u pitanju zdrave životne navike. U sklopu inicijative, od 13.2. do 12.3.2017. sve osnovne škole u BiH mogu prijaviti projekte koji imaju za cilj unapređenje zdravog načina života u školama. Projekti se mogu odnositi na fizičku aktivnost učenika, zdravu ishranu, razvoj mentalnog zdravlja ili drugi projekti koji imaju za cilj stvoriti zdravu školsku atmosferu koja motiviše učenike ali i sve sudionike školskog procesa da zajedno rade na podizanju svijesti o važnosti unapređenja zdravlja u školi. Prijava projekata moguća je isključivo putem dm online platforme www.dm-zajedno.ba.

Odabir projekata koje će dm podržati u realizaciji vršit će se u tri faze o čemu će javnost biti obavještena putem dm online platforme te drugih sredstava komunikacije. Pobjednički projekti bit će proglašeni 15.6.2017. godine a njihova realizacija planirana je u septembru 2017. godine. Kriteriji i pravila za prijavu i izbor projekata nalaze se na platformi www.dm-zajedno.ba.