Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. oktobra Forum teatar u saradnji sa CARE International Balkan i partnerskom organizacijom Asocijacija XY iz Sarajeva, u sklopu aktivnosti na projektu Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, organizuje kreativnu radionicu enkaustike. Projekat podržavaju Vlada Švajcarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

Radionica se realizuje za članove Budi muško kluba i budi žensko saveza Istočno Sarajevo, Budi muško kluba Sarajevo i Udruženja «Vratite nam osmijeh». Cilj radionice je da se na ovaj način skrene pažnja na značaj mentalnog zdravlja, ukaže na položaj osoba sa posebnim potrebama, ali i da se kod članova BMK&BŽS podigne svijest o tome koliko je važno brinuti o svom i mentalnom zdravlju drugih, sprječavanjem svih oblika nasilja, a prije svega psihološkog nasilja i kako na kreativan način možemo da poboljšamo naše mentalno zdravlje.

Ovo nije prvi vid saradnje između BMK&BŽS i članova Udruženja „Vratite nam osmijeh“, koje okuplja djecu sa poteškoćama u razvoju i njihove roditelje. Kroz različite radionice posjete Udruženju, pokušavamo da ih na pravi način uključimo u društvo, kako bi oni bili njegovi ravnopravni članovi. Ovim povodom članovi BMK&BŽS će članovima Udruženja «Vratite nam osmije» uručiti poklon pakete.

«Mladi su danas znatiželjni i žele da znaju zašto, zbog čega, kako i kada. I ne ostaju bez odgovora, uvijek dođu do rješenja, dok osobe sa poteškoćama u razvoju nisu toliko znatiželjne i stvari prihvataju onakvim kakve jesu, bez istraživanja. Njima se poklanja malo pažnje i stimulacije, uvježbani su na mirovanje i poslušnost. Zbog toga je važno djelovati u pravcu da se kod djece i mladih koji imaju poteškoće u psiho-fizičkom razvoju pokrene interesovanje. Pažljivim vaspitanjem, opservacijom i radom mogu se postići zapaženi rezultati, koje Udruženje „Vratite nam osmijeh“ ima iza sebe. U skladu sa tim, i ova kreativna radionica ima ideju da stimuliše na kreativnost i pokrene znatiželju», izjavila je koordinatorka projekta Aleksandra Mitrić-Štifanić.

Radionicu vodi Ankica Avramović, dugogodišnja saradnica Forum teatra i Udružeja «Vratite nam osmijeh» u r realizaciji kreativnih radionica sa djecom i mladima. «Enkaustika je stara antička tehnika slikanja vrućim voskom. Danas se koristi pegla i voštane boje, kao odgovor modernog vremena. Tajne i mogućnosti enkaustike su velike, naročito u terapijske svrhe, jer je lagana za slikanje, dostupan je materijal, opušta i relaksira. Slike koje nastanu na radionici će se preslikavati na platnene vrećice, koje će polaznici dobiti na poklon», izjavila je voditeljka radionice.

Kroz saradnju udruženja, želimo da damo naš doprinos obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u cilju poboljšanja statusa osoba sa posebnim potrebama u BiH i promociji zdravih životnih stilova među mladima, koji doprinose očuvanju njihovog mentalnog zdravlja.