Delegacija koju čine OSI iz raznih organizacija širom BiH, a koje jedinstveno djeluju u okviru programa “Myright”, juče je prezentovala dijelove alternativnog izvještaja, o primjeni konvencije o pravima OSI, nakon čega ih je dočekao hladan tuš.

“Obaviješteni smo da državna delegacija koja izlazi pred UN nije dostavila odgovore na pitanja vezana za primjenu konvencije. Dešavalo se da država pošalje prije isteka roka, ali ovo se nikada ranije nije desilo”, kazala je za “Nezavisne novine” Ana Kotur, članica bh. delegacije u Ženevi

Ona je istakla kako je BiH ovim pokazala da je njeni građani ne interesuju.

“Totalna nezainteresovanost da se učestvuje u procesu koji se tiče populacije OSI. Potpuno odsustvo želje za ostvarivanje naših prava i poštovanje ljudskog dostojanstva osoba sa invaliditetom”, rekla je Kotureva.

Reakcija na ovakav postupak nadležnih stigla je od izvjestioca UN-a, koji je odmah na početku svoga izlaganja rekao da je i više nego razočaran. BiH je Konvenciju o pravima OSI, UN-a i Opcioni protokol potpisala u martu 2010. godine i time preuzela obavezu da osobama s invaliditetom na cijeloj teritoriji države, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, omogući i osigura puno poštovanje i uživanje njihovih ljudskih prava.

Veliko je pitanje, kažu osobe sa invaliditetom, šta bi u UN-u čuli da nisu imali priliku da pored zvaničnog državnog izvještaja o sprovođenju konvencije o njihovim pravima naprave i sami jedan alternativni izvještaj.

“Cilj alternativnog izvještaja jeste da izvrši pritisak na  državu BiH kako bi uložila više napora i svojim aktivnostima dovela do poboljšanja stanja poštovanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Da umjesto dosadašnjeg medicinskog, milosrdnog modela OSI  imaju model zasnovan na ljudskim pravima”, kazala je Koturova.

Nadležne institucije BiH nisu se oglasile povodom ne predavanja izvještaja.

Izvor: Nezavisne