U okviru razvoja modela Omladinskih banaka Fondacija Mozaik sa partnerskim organizacijama Mladi-info Internacional i predstavnicima opština iz Makedonije u utorak (29.05.2018) posjetili su opštinu Istočna Ilidža. Sastanku su prisustvovali i članovi Omladinske banke Istočna Ilidža.

Tom prilikom predstavnici opštine Istočna Ilidža, zamjenik načelnika Zoran Avram, načelnik privrede i društvenih djelatnosti Aleksandar Delić i referent za mlade Nataša Matić upoznali su goste sa modalitetima saradnje lokalne samouprave sa mladima, strateškim dokumentom koji se tiče mladih- (Omladinska politika opštine Istočna Ilidža) kao i održivim modelima podrške programima za mlade.

Predstavlјeni su realizovani projekti od zanačaja za mlade na području opštine Istočna Ilidža i dogovorena buduća saradnja omladinskih udruženja iz Makedonije i Istočne Ilidže.

Izvor i foto: Opština Istočna Ilidža