Na Generalnoj skupštini Dunavske rektorske konferencije, održanoj 11. novembra u Austriji na Univerzitetu u Kremsu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu predložen je za člana Stalnog komiteta ove Konferencije ispred Bosne i Hercegovine.

U ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dunavskoj rektorskoj konferenciji, održanoj od 9. do 11. novembra, prisustvovali su prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejan Bokonjić i prorektor za nauku, istraživanje i razvoj prof. dr Slaviša Moljević.

Predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, tokom održavanja Konferencije, uspostavili su kontakte sa više univerziteta, potencijalnih partnera za nove projekte.

Na Generalnoj skupštini Dunavske rektorske konferencije prezentovan je izvještaj o urađenim aktivnostima za 2016. godinu, a predstavljen je i plan rada za 2017. godinu. Poseban akcenat stavljen je na buduće aktivnosti s ciljem povećavanja vidljivosti mreže članica Dunavske rektorske konferencije, mogućnosti apliciranja projekata za “Horizon 2020”, organizaciju ljetnih škola, te nastavka podrške različitim projektima.

Tokom sastanaka održanih u sklopu Dunavske rektorske konferencije, izabran je i novi predsjedavajući ove Konferencije – Dunavski Univerzitet u Kremsu.

Najistaknutijim pojedincima sa izuzetnim naučnim dostignućima i ove godine su dodijeljene nagrade u dvije kategorije – “Dunavska nagrada” i “Dunavska nagrada za mlade istraživače”.

Sljedeći sastanak Dunavske rektorske konferencije će biti organizovan na Univezitetu u Zagrebu u novembru 2017. godine.

Dunavska rektorska konferencija osnovana je 1983. godine u Beču. Danas su njene članice 71 univerzitet iz podunavskog regiona. Konferencija ima za cilj poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja, istraživanja, a bavi se i drugim temama od značaja za razvoj univerziteta i društva u zemljama duž podunavskog regiona.