oružjeMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da je na snazi Zakon o oružju i municiji kojim je predviđena trajna amnestija za građane koji posjeduju oružje, municiju, minsko-eksplozivna sredstva i drugo oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno, ukoliko isto odmah predaju nadležnom organu.
Pozivamo građane da ukoliko posjeduju ilegalno naoružanje da pozovu najbližu policijsku stanicu pozivom na „122“ i to prijave policiji, jer neće snositi sankcije, odnosno protiv njih se neće pokretati prekršajni ili krivični postupak.
Zakon o oružju i municiji dao je mogućnost legalizacije oružja za ličnu bezbjednost do 31. decembra 2016. godine za građane koji posjeduju oružje, bez isprava o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova za nabavljanje i držanje oružja. U postupku legalizacije oružja građani nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja.
Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja, obavezni su da do 31. decembra 2016. godine podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista uz ispunjenost uslova.
Jedna od novina ovog Zakona je da zakonski nasljednici koji nisu preuzeli oružje koje je na čuvanju kod nadležnog organa duže od tri godine, a koje je na dan stupanja na snagu ovog zakona zatečeno kod nadležnog organa, obavezni su preuzeti to oružje ili pokrenuti postupak preuzimanja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u suprotnom oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.
Zakon o oružju i municiji objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 26/16 i isti je stupio na snagu 12.04.2016. godine.