“Liste čekanja su refleksija rada cijele zdravstvene službe, naš rad zavisi dijelom i od primarne zdravstvene zaštite i od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, odnosno od toga koliko su oni sposobni da daju usluge. Ako se na KCUS-u neka usluga ne radi, mi je moramo preuzeti, ako se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne završi dijagnostika, pacijenti dolaze kod nas. Zahvaljujući tome smo preopterećeni poslom, jer KCUS više neće da radi sekundarnu zaštitu. Imamo veliki priliv pacijenata, ali nismo sposobni da u određenoj jedinici vremena pregledamo sve pacijente na zadovoljavajući način i zato su formirane liste čekanja. Prekoreda se primaju hitni pacijenti koji boluju od malignih bolesti te pacijenti s povredama lokomotornog sistema”, kazao je Kravić.

Tvrdi da je ovo prvi put otkako je on direktor bolnice da se na operacije čeka više od mjesec dana.

“Mjesec dana je bio normalan period da se pacijent pripremi. Međutim, kako je KCUS prestao raditi operacije sekundarnog nivoa i sada se čeka od 2,5 do 3 mjeseca. Ovo se ne odnosi na hitne pacijente”, rekao je Kravić.

Na godišnjoj konferenciji za medije istaknuto je da je 2017. godine povećan broj pruženih usluga, odnosno broj urađenih laboratorijskih analiza, broj hospitaliziranih pacijenata unutar bolničke zdravstvene zaštite, broj operativnih zahvata i broj poroda, dok se broj pregledanih pacijenata i prijema na hospitalizaciju putem Odjeljenja za urgentnu medicinu u odnosnu na 2015. godinu povećao za 80 posto.

Ukupno ostvareni prihodi bolnice u 2017. godini iznose 26.966.758 KM, što je za šest posto više u odnosu na 2016. godinu. Istovremeno, rashodi iznose 26.375.607 KM i u odnosu na prošlu godinu veći su za pet posto. Najveći iznos rashoda čine troškovi plata i naknada 588 uposlenika i iznose 17.390.267 KM.

Ostvarena dobit Opšte bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” 2017. godine iznosi 591.151 KM i u odnosu na prošlu godinu povećana je za 153.686 KM, a rezultat je, ističe Kravić, kontrole troškova poslovanja. Iznos potraživanja je 182.464 KM, a obaveze prema dobavljačima iznose 1.434.499 KM.

Istaknuto je i da je Ministarstvo zdravstva KS osiguralo 2.700.000 KM za nabavku MRI aparata, CT aparata i gama kamere, a postupci nabavke će biti završeni 2018. godine.

U građevinske radove uloženo je 839.232,83 KM, dok je za nabavku opreme uloženo 555.486,29 KM.

Izvor: Klix.ba