“Imamo devet operacionih sala. Ako ne računamo tri hitne operacione sale, jednu hiruršku, jednu ginekološku i jednu ortopedsku, sale stoje prazne. Kada se oko 15 sati završi program, sale su prazne do osam sati ujutro i donose samo trošak. Što ih ne bismo iznajmili i što bolnica i zaposlenici ne bi imali neku korist od toga? Obratili smo se Federalnom ministarstvu zdravstva koje daje dozvolu za izdavanje sala, a dobili smo i sve potrebne dozvole Ministarstva zdravstva KS”, kazao je Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Osim vlasnika ordinacija, bolnice i njenih uposlenika, veliku korist od ovog partnerstva imat će, tvrdi Kravić, i pacijenti.

“Pacijenti koji koriste privatne usluge će imati korsti jer je u Opštoj bolnici viši zdravstveni nivo od privatnih ordinacija koje nemaju mogućnost intenzivne njege, niti rješavanja komplikacija, a ovo je meritorna ustanovu koja ima sve to i ti pacijenti će biti mnogo sigurniji”, ističe Kravić.

Ugovor o javno-privatnom partnerstvu postignut je i s privatnim zdravstvenim ustanova Eurofarm i Sanasa koje će pružati radiološke usluge, ali samo one za koje ne postoje liste čekanja.

Izdato je ukupno 2.000 kvadratnih metara prostora.

Inače, javno-privatno partnerstvo (JPP) predstavlja dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva pružanje javnih usluga ili zadovoljenje javnog interesa, s tim da period ne može biti kraći od pet, niti duži od 40 godina, uz mogućnost zaključenja novog ugovora. Predstavlja jednokratni model prodaje nekog dobra pravnoj osobi, pri čemu privatni sektor ulaže u projekt i dobija mogućnost upravljanja na ugovoreno vrijeme, ali se predmet JPP uvijek vraća i ostaje u vlasništvu javnog sektora.

Izvor: Klix