Albanska Vlada usvojila je Prijedlog zakona o zaštiti nacionalnih manjina u kome je navedeno da se nacionalnim manjinama u toj zemlji smatraju Grci, Makedonci, Vlasi, Romi, Egipćani, Crnogorci, Bošnjaci i Srbi.

“Ovaj zakon reguliše ostvarivanje prava pripadnicima nacionalnih manjina u Albaniji, u skladu sa odredbama Ustava Albanije, Okvirne konvencije Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina ratifikovane 1999. godine i međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava”, navodi se između ostalog u tekstu Prijedloga zakona.

Pripadnici manjina treba da poštuju pravnu državu, teritorijalnu cjelovitost i suverenitet Albanije.

Zakonom se garantuje predstavljanje i njegovanje kultura nacionalnih manjina, etničkih, jezičkih i vjerskih karakteristika i tradicija, kao i prava u identifikaciji i obrazovanju, prenose danas makedonski mediji.

U članu 3. zakona dodaje se da su nacionalne manjine sada formalno priznate zakonom, na inicijativu Vlade i na prijedlog ministra unutrašnjih poslova, a na osnovu zahtjeva predstavnika manjina.

Albanija prvi put donosi ovakav zakon, a njegovim donošenjem EU je uslovila nastavak pregovora za članstvo u Uniji.

Prema popisu, u Albaniji živi 155, a nezvanično oko 40.000 Srba.