Raspisan konkurs za za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

mposMinistarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je 27. oktobra 2015. godine konkurs za za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta poziva omladinske organizacije, organizacije za mlade i republičke omladinske organizacije da dostave prijedloge omladinskih programa i projekata na Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata.

Tematske oblasti na koje prijedlozi programa/ projekata trebaju da se odnose su:

  1. razvoj kompetencija neophodnih za razvoj ličnih potencijala, aktivno učešće u društvu i bolju zapošljivost mladih,
  2. poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama – omladinski rad, slobodno vrijeme i participacija mladih u društvu,
  3. kontinuirani programi i aktivnosti zasnovani na metodama i principima neformalnog obrazovanja,
  4. međunarodna saradnja – održiva saradnja sa mladima i omladinskim organizacijama u regionu,
  5. slobodno vrijeme, participacija mladih u društvu i mobilnost mladih,
  6. poboljšanje položaja društveno osjetljivih kategorija mladih i
  7. promocija ljudskih prava i uticaj na smanjenje govora mržnje.

Ukupan iznos sredstava koja će biti dodijeljena po Konkursu za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata je 130.000,00 KM. Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se dodjeljuju za (su)finansiranje programa i projekata omladinskih organizacija i organizacija za mlade je 3.000,00 KM, a republičkih omladinskih organizacija je 10.000,00 KM.

Konkurs je otvoren do 17. novembra 2015. godine, a prijava na konkurs dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net -> Ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

Više informacija možete pogledati u sljedećim dokumentima.

Dokumenti za preuzimanje: