posaoTesar i Zidar – A.D. “ ROMANIJAPUTEVI” Sokolac

Oblast: Zanatske usluge
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA

  1. VKV ili KV Tesar ………………………………………………….. 2 izvršioca
  2. VKV ili KV Zidar ………………………………………………….. 2 izvršioca

– na određeno vrijeme uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi propisani zakonom.
Posebni uslovi: Srednja stručna sprema traženog smjera

Oglas ostaje otvoren do popune, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kratkom biografijom dostavljaju se na  navedenu adresu, lično ili putem pošte.

A.D. “ ROMANIJAPUTEVI”
Podromanija bb
71350 Sokolac